ВИСОКА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ – ЗАПОРУКА МОТИВАЦІЇ ПРОФСПІЛКОВОГО ЧЛЕНСТВА

         09 червня для учасників заходів було проведене навчальне заняття з питань «Документальне забезпечення діяльності первинної організації профспілки. Юридичне документознавство», під час якого завідувач відділу з інформаційного забезпечення та гуманітарних питань обласної організації ПМГУ І.С.Кротов ознайомив присутніх з основними вимогами до діловодства організацій профспілки, в тому числі тими, що встановлені Примірною інструкцією з організації діловодства та архівного зберігання документів Профспілки металургів і гірників України, яка затверджена постановою президії ЦК ПМГУ 01.02.2019 №П-22-4г.

         Ретельно були розглянуті вимоги до оформлення основного та спеціальних бланків організацій профспілки, розташування реквізитів, особливо тих, які впливають на юридичну силу документів, що утворюються під час діяльності організацій.

         Протягом 10 червня були проведені засідання президії ради ДОО ПМГУ та Пленум обласної ради профспілки металургів і гірників України. В цих заходах взяли участь В.М. Гавриленко — перший заступник голови ПМГУ та Є.І. Кондратьєва– головний бухгалтер профспілки.

         Президія ради схвалила документи IV Пленуму, розглянула клопотання первинних організацій ПМГУ про нагородження профспілкових активістів до професійного свята – Дня працівників металургійної і гірничодобувної промисловості України, а також низку організаційних питань.

         В роботі IV Пленуму ради Донецької обласної організації ПМГУ взяли участь 32 членів ради, а також 18 запрошених.

         До порядку денного Пленуми включені наступні питання:

         — Про створення Ради Організації роботодавців підприємств металургійного комплексу «Союз металургів Донецької області» та Донецької обласної організації профспілки металургів і гірників України.

         — Про виконання  первинними організаціями  ДОО ПМГУ Комплексної  Програми заходів щодо посилення мотивації профспілкового членства,  зміцнення, створення первинних організацій профспілки і залучення нових членів профспілки в Донецьку обласну організацію профспілки металургів і гірників України в 2020-2022 роках.

— Про підсумки роботи з охорони праці на підприємствах гірничо-металургійного комплексу  Донецькій області за 2020 рік та завдання на 2021 рік.

— Про Резолюцію Донецької обласної організації ПМГУ щодо протидії законопроєктам реєстр. №5371 від 13.04.2021 року та реєстр. №5388 від 16.04.2021 року.

В розгляді першого питання порядку денного взяли участь керівники Організації роботодавців підприємств металургійного комплексу «Союз металургів Донецької області» М.Л. Цуркан. та В.Л.Гайдуков

Голова Донецької обласної організації ПМГУ Л.М.Кобзева у своїй промові напередодні розгляду першого питання розповіла учасникам Пленуму, що за ініціативою організації роботодавців та керівників первинних організацій профспілки протягом квітня-травня обласна організація ПМГУ та «Союз металургів Донецької області» опрацьовували питання щодо створення спільної Ради з метою обговорення та сприяння вирішенню спільних соціально-економічних проблем діяльності у гірничо-металургійному комплексі.

Сторонами розроблено Положення про Раду, відповідно до якого Рада утворюється як дорадчий орган у кількості 12 осіб (по 6 з кожної сторони), керівниками Ради є співголови – голова ДОО ПМГУ та голова ОР «Союз металургів Донецької області.

Перед підписанням спільної постанови про створення Ради перед учасниками Пленуму виступив голова Організації роботодавців «Союз металургів Донецької області» М.Л.Цуркан, який розповів про діяльність організації, яку він очолює, та висловив сподівання на плідну роботу представників профспілки та роботодавців у вирішенні найактуальніших питань розвитку трудових колективів.

В урочистій обстановці керівники організацій підписали спільну постанову про створення Ради Організації роботодавців підприємств металургійного комплексу «Союз металургів Донецької області» та Донецької обласної організації профспілки металургів і гірників України та обмінялися підписаними екземплярами.

Основному питанню порядку денного «Про виконання  первинними організаціями  ДОО ПМГУ Комплексної  Програми заходів щодо посилення мотивації профспілкового членства,  зміцнення, створення первинних організацій профспілки і залучення нових членів профспілки в Донецьку обласну організацію профспілки металургів і гірників України в 2020-2022 роках» був присвячений основний час роботи Пленуму.

З доповіддю із зазначеного питання виступила голова Донецької обласної організації ПМГУ Л.М. Кобзева. Вона акцентувала увагу присутніх на тому, що основним мотиватором профспілкового членства є підвищення ефективності діяльності первинних організацій профспілки – їх захисної та представницької функцій, включення в колективні договори привабливих для працівників підприємств галузі норм, а також таких положень, які розповсюджувалися б виключно на членів профспілки.

В доповіді детально була проаналізована динаміка профспілкового членства по кожній організації, зазначені зовнішні та внутрішні фактори мотивації, визначені основні шляхи підвищення її ефективності.

Тема мотивації профспілкового членства викликала небайдужий інтерес у членів ради.

В обговоренні доповіді прийняли участь М.А. Мезенцева– заступник голови ПО ПМГУ ПрАТ «Авдіївський коксохімічний завод», Л.П. Орловська – голова ПО ПМГУ ПрАТ «Новотроїцьке рудоуправління», Є.Ф. Сівко — голова ПО ПМГУ ПрАТ «Дружківський завод металевих виробів». Кожен з виступаючих акцентував увагу на значенні мотивації як чинника усвідомленого перебування членів профспілки у складі організації, бажання брати участь у її справах, підтримувати її імідж та авторитет. Зазначалося, що у кожної організації профспілки є свої інструменти для досягнення визначеної мети: проведення конкурсів професійної майстерності, використання можливостей колективного договору для розширення пільг, гарантій та компенсацій для трудящих у порівнянні з чинним законодавством, активна робота з молоддю, підтримка ініціативи членів профспілки у різних сферах діяльності, оздоровлення та відпочинок членів профспілки та їх дітей та т.ін.

Наприкінці розгляду першого питання порядку денного Пленуму ради Донецької обласної організації ПМГУ виступив перший заступник голови ПМГУ В.М.Гавриленко. У своєму виступі профспілковий лідер зупинився на виробничих питаннях гірничо-металургійного комплексу України, ініціативах Профспілки металургів і гірників України, спрямованих на протидії чинній владі стосовно руйнації трудового потенціалу України, яка ініціювала подання до Верховної Ради України законопроєктів «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спрощення регулювання трудових відносин у сфері малого і середнього підприємництва та зменшення адміністративного навантаження на підприємницьку діяльність» (реєстр. № 5371 від 13.04.2021), внесеного народними депутатами України, та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо дерегуляції трудових відносин» (реєстр. № 5388 від 16.04.2021). Стосовно саме цих законопроєктів V Пленум Центральної ради профспілки прийняв звернення до суб’єктів законодавчої ініціативи щодо порушення ними фундаментальних трудових та соціально-економічних прав трудящих України.  

З інформацією «Про підсумки роботи з охорони праці на підприємствах гірничо-металургійного комплексу  Донецькій області за 2020 рік та завдання на 2021 рік» перед членами ради виступив головний технічний інспектор праці ДОО ПМГУ Д.О.Одоладов. В своїй промові він звернув увагу присутніх на те, що стан охорони праці на підприємствах гірничо-металургійного комплексу Донецької області є одним з ключових питань під час роботи колегіальних органів ДОО ПМГУ та її первинних організацій. Цьому питанню приділяється першочергова увага на нарадах, семінарах і при навчанні активу. У 2020 році технічною інспекцією праці Донецької обласної організації проведено 8 обстежень стану умов праці на підприємствах, первинні організації, що діють на них, входять до складу ДОО ПМГУ, організації роботи громадських інспекторів та комісій з охорони праці профспілкових комітетів.

Протягом роботи було виявлено і запропоновано до усунення 54 порушення вимог нормативно-правових актів з охорони праці. На сьогоднішній день 54 порушення усунуто.

У первинних організаціях профспілки Донецької області обрано 312 старших громадських, громадських інспекторів, обрані комісії ПК з охорони праці. За підсумками 2020 року громадськими інспекторами проведено 114 перевірок та подано 2017 зауважень з порушень вимог охорони праці. Проведено 74 засідання комісій ПК з охорони праці, заслухано 9 звітів про роботу служб з охорони праці підприємств.

Члени ради прийняли відповідну постанову, в якій зазначені основні напрями роботи первинних та обласної організації ПМГУ стосовно підвищення ефективності діяльності з охорони праці.

У продовження теми протидії руйнації системи захисту трудових прав працюючих, що була піднята В.М.Гавриленком, рада Донецької обласної організації ПМГУ затвердила Резолюцію щодо протидії законопроєктам реєстр.№5371 від 13.04.2021 року та реєстр. №5388 від 16.04.2021 року, які спрямовані на руйнацію трудового потенціалу, звуження фундаментальних прав трудящих та профспілок.

Після розгляду низки організаційних питань рада обласної організації ПМГУ завершила свою роботу.

Відділ інформаційного забезпечення та гуманітарних питань

Фото Олексій АСТАХОВ

Распечатать эту статью