XXIV звітно-виборна конференція Донецької обласної ради профспілок

16 березня 2021 року в санаторії «Святі гори» відбулася XXIV звітно-виборна конференція Донецької обласної ради профспілок. В конференції взяли участь 57 делегатів від територіальних організацій всеукраїнських професійних спілок. Донецьку обласну організацію ПМГУ представляли 3  делегати: Сівко Є.Ф., голова ПО ПМГУ ПрАТ «Дружківський завод металевих виробів», Гранкін О.Г., голова ПО ПМГУ ПАТ «Часівоярський вогнетривкий комбінат», Чубенко О.С., головний правовий інспектор праці Донецької обласної організації профспілки металургів і гірників України.

Конференція заслухала та схвалила Звіт про роботу Донецької обласної ради професійних спілок за період з квітня 2016 року до березня 2021 року та Звіт ревізійної комісії обласної ради . Під час обговорення звіту про роботу облпрофради делегатами конференції було внесено низку цікавих та корисних пропозицій щодо подальшої діяльності обласного профоб’єднання, піднесення його авторитету.

Конференція прийняла Положення про Донецьку обласну раду профспілок у новій редакції,затвердила положення про мандатну і ревізійну комісії облпрофради.

Головою Донецької облпрофради переобрано Древаля Петра Петровича. Першим заступником голови облпрофради обрано Самбурського Д.В., заступником — Доценка В.І., голову Донецької обласної організації профспілки працівників охорони здоров’я України. Також делегати конференції підтримали пропозицію голови облпрофради Древаля П.П. щодо обрання уповноважених облпрофради зі статусом заступників голови облпрофради в районах області. В Бахмутському районі обрано Заморську Т.М., голову Донецької обласної організації профспілки працівників освіти і науки України, а в Маріупольському — Старухіну Н.М, голову Донецької обласної організації профспілки працівників енергетики та електротехнічної промисловості України.

Делегати конференції прийняли резолюцію стосовно діяльності профспілок Донеччини в сучасних умовах, насамперед з приводу відносин з владою і роботодавцями. Звітно-виборна конференція Донецької обласної Ради професійних спілок звернулася до Голови Верховної Ради України щодо проєкту Закону України № 2681 та до Прем’єр-Міністра України щодо проекту Закону «Про безпеку та здоров’я працівників на роботі».

Профспілкові лідери первинних організацій ПМГУ Донецької області Сівко Є.Ф., Куроп’ятник М.В., Гранкін О.Г., а також голова Донецької обласної організації Профспілки металургів і гірників України Кобзева Л.М. нагороджені Медаллю Донецької облпрофради – «Шана і повага Донеччини».

Распечатать эту статью