Як утримувати шляхи евакуації:вимоги пожежної безпеки

На кожному підприємстві необхідно дотримуватися протипожежного режиму, зокрема належно утримувати шляхи евакуації, щоб запобігти нещасним випадкам під час евакуації працівників у разі пожежі та інших надзвичайних ситуацій.

 Від своєчасності та правильності евакуації працівників до безпечного місця у разі пожежі чи іншої надзвичайної ситуації залежить їхнє здоров’я і навіть життя.

На підприємствах необхідно вживати заходів, щоб створити умови для своєчасної та безперешкодної евакуації працівників у разі пожежі та їх захисту на шляхах евакуації від дії небезпечних чинників пожежі. Ці заходи забезпечують комплексом об’ємно-планувальних, конструктивних та інженерно-технічних рішень. Їх приймають, враховуючи:

 • призначення;
 • категорію за вибухопожежною та пожежною небезпекою;
 • ступінь вогнестійкості;
 • умовну висоту або поверховість будинку;
 • кількість працівників, яких потрібно евакуювати.

Які бувають шляхи евакуації

У разі пожежі людей евакуюють шляхами евакуації через евакуаційні виходи, евакуаційні сходи та сходові клітки. На більшості об’єктах до основних шляхів евакуації відносять коридори та сходові клітки.

Виходи належать до евакуаційних, якщо вони ведуть із приміщень:

 • першого поверху — назовні безпосередньо або через коридор, вестибюль, фойє, хол, сходову клітку, сходи;
 • будь-якого надземного поверху, крім першого: через коридор, хол, вестибюль, фойє, покрiвлю або її ділянку, що відповідають протипожежним нормам, до сходової клітки або сходів;
 • безпосередньо до сходової клітки, сходів;
 • цокольного, підвального, підземного поверхів — назовні безпосередньо, через сходи, сходову клітку, які мають вихід назовні безпосередньо, або через коридор, який веде до таких сходів, сходової клітки;
 • до сусіднього приміщення на тому ж поверсі, яке забезпечене виходами.

До евакуаційного виходу також належить вихід, що веде з експлуатованого виду покрiвлi до сходової клітки або сходів.

Основні вимоги до проєктування шляхів евакуації визначає ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні вимоги».

Які основні вимоги до утримання

У процесі експлуатації будівель і споруд заборонено зменшувати кількість та розміри евакуаційних виходів з будівель і приміщень, застосовувати на шляхах евакуації будівельні матеріали з вищими від нормативних показниками пожежної небезпеки, змінювати планувальні рішення й умови освітлення.

Гранично допустиму відстань по шляхах евакуації від найвіддаленішої точки підлоги приміщення до найближчого евакуаційного виходу в коридор, на сходи, сходову клітку або безпосередньо назовні необхідно обмежувати. Її слід приймати з урахуванням призначення; категорії за вибухопожежною і пожежною небезпекою цього приміщення; ступеня вогнестійкості будинку; кількості працівників, яких потрібно евакуювати; геометричних параметрів приміщень та евакуаційних шляхів; розташування технологічного й іншого обладнання. Цю відстань вимірюють по осі евакуаційного шляху. Її встановлюють нормативні документи з проєктування будинків відповідного призначення.

Висота шляхів евакуації має бути не менше ніж 2,0 м, а ширина — 1,0 м. Ширину проходів до одиночних робочих місць у межах одного приміщення можна зменшувати до 0,7 м.

Евакуаційні виходи, шляхи евакуації мають містити позначення з використанням знаків безпеки згідно з ДСТУ EN ISO 7010:2019 «Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Зареєстровані знаки безпеки» та ДСТУ 7313:2013 «Знаки безпеки та системи евакуаційні фотолюмінесцентні. Загальні вимоги та методи контролювання».

Сходові клітки, внутрішні відкриті та зовнішні сходи, коридори, проходи й інші шляхи евакуації потрібно забезпечити евакуаційним освітленням. Його слід проєктувати та влаштовувати відповідно до Правил улаштування електроустановок, затверджених наказом Міненерговугілля від 21.07.2017 № 476, ДБН В.2.5-23:2010 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення», ДБН В.2.5-28:2018 «Природне і штучне освітлення», ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту» та інших нормативних документів.

У коридорах поверхів не можна розміщувати:

 • обладнання, комунікації, які виступають із площини стін на висоті менше ніж 2 м, крім вертикальних комунікацій тепло- та водопостачання, які не зменшують нормовану (розрахункову) ширину евакуаційного шляху;
 • трубопроводи й інші комунікації, які транспортують горючі гази, рідини, матеріали, пилоповітряні суміші;
 • шафи, зокрема вбудовані, за винятком шаф для комунікацій будинку та пожежних кран-комплектів. При цьому шафи для пожежних кран-комплектів і для комунікацій мають бути з негорючих матеріалів та не зменшувати нормовану (розрахункову) ширину евакуаційного шляху.

Сходові марші та майданчики повинні мати справні огорожі з поручнями, які не мають зменшувати їхню ширину.

На сходових клітках, сходах не можна розміщувати:

 • обладнання, яке виступає за площину стін на висоті до 2,2 м від поверхні проступів маршів і сходових майданчиків;
 • паропроводи, газопроводи, трубопроводи, які транспортують горючі рідини, повітроводи;
 • шафи, зокрема вбудовані, крім шаф для пожежних кран-комплектів, які не мають зменшувати нормовану (розрахункову) ширину майданчика сходової клітки;
 • системи електропроводки, крім прихованої електропроводки для освітлення коридорів і сходових кліток;
 • вбудовані приміщення будь-якого призначення.

У разі розміщення технологічного, експозиційного й іншого обладнання у приміщеннях необхідно забезпечити евакуаційні проходи до сходових кліток та інших шляхів евакуації.

У приміщенні, де один евакуаційний вихід, можна одночасно перебувати не більше ніж 50 особам.

За наявності людей у приміщенні двері евакуаційних виходів можуть зачинятися лише на внутрішні запори, які відчиняються зсередини без ключа.

Килими, килимові доріжки й інше покриття підлоги у приміщеннях, де одночасно перебувають 50 та більше осіб, коридорах, на сходових клітках мають кріпитися до підлоги й бути помірно небезпечними щодо токсичності продуктів горіння. Також вони повинні мати помірну димоутворювальну здатність та відповідати групам поширення полум’я РП1, РП2.

На шляхах евакуації не можна:

 • улаштовувати пороги, виступи, турнікети, двері розсувні, підйомні, такі, що обертаються, та інші пристрої, які перешкоджають вільній евакуації людей;
 • захаращувати шляхи евакуації меблями, обладнанням, різними матеріалами;
 • забивати, заварювати, замикати на замки, болтові з’єднання та інші запори, що важко відчиняються зсередини, двері на шляхах евакуації й евакуаційних виходах;
 • розташовувати в тамбурах виходів, за винятком квартир та індивідуальних житлових будинків, гардероби, вішалки для одягу, сушарні, пристосовувати їх для торгівлі, а також зберігати, зокрема тимчасово, будь-який інвентар і матеріал;
 • улаштовувати у загальних коридорах комори та вбудовані шафи, за винятком шаф для інженерних комунікацій;
 • зберігати в шафах (нішах) для інженерних комунікацій горючі матеріали;
 • розташовувати в ліфтових холах приміщення різного призначення;
 • знімати двері вестибюлів, холів, тамбурів і сходових кліток;
 • заміняти скло, що не дає скалок під час руйнування, на звичайне у дверях;
 • знімати пристрої для самозачинення дверей сходових кліток, коридорів, холів, тамбурів, а також фіксувати самозакривні двері у відчиненому положенні;
 • розвішувати у сходових клітках на стінах дзеркала, стенди, панно тощо.

Щоб допомогти працівникам орієнтуватися за визначеними маршрутами евакуації, на об’єкті необхідно розробити, затвердити та практично опрацювати плани евакуації. При цьому слід враховувати ДСТУ ISO 23601:2019 «Ідентифікація безпечності. Знаки на планах евакуації», ДСТУ 7313:2013 «Знаки безпеки та системи евакуаційні фотолюмінесцентні. Загальні вимоги та методи контролювання», ДСТУ ISO 3864-1:2005 «Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Частина 1. Принципи проектування знаків безпеки для робочих місць та місць громадського призначення» та Правила пожежної безпеки в Україні, затверджені наказом МВС від 30.12.2014 № 1417.

Распечатать эту статью