Охорона праці. Інформуємо, щоб запобігти.

У першому півріччі 2020 року на підприємствах гірничо-металургійного комплексу Донецької області сталися шістнадцять  облікових нещасних випадків проти двадцяти шести в першому півріччі 2019 року (зниження склало майже 40 %). З них смертельних випадків — три у першому півріччі 2020 року та п’ять випадків за аналогічний період 2019 року (зниження також становить 40 % у порівнянні з 2019 роком). Однак треба зазначити збільшення середнього коефіцієнту тяжкості травмування на 29 % в порівнянні з минулим роком. Також необхідно відзначити зниження коефіцієнту частоти смертельного травматизму та коефіцієнту частоти загального травматизму на підприємствах ГМК Донецької області.

Декілька років поспіль зростає кількість нещасних випадків на Маріупольському підприємстві ТОВ «МЕТІНВЕСТ-ПРОМСЕРВІС». Так, за перше півріччя 2020 ріку на підприємстві сталося п’ять  нещасних випадків, що підлягають реєстрації, один з них із смертельним наслідком, три нещасних випадки з тяжкими наслідками, що пов’язані з виробництвом.

До найбільш резонансних слід віднести груповий нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом, що стався 12 березня 2020 року на ПрАТ «Авдіївський коксохімічний завод» із в. о. машиніста електровозу гасильного вагону Птицею Ольгою Олександрівною, 1981 р.н. та машиністом установки сухого гасіння коксу Цьохла Андрієм Григоровичем, 1968 р.н. Постраждалі отримали опіки різного рівня тяжкості. Нещасний випадок стався в наслідок короткогозамикання і інтенсивного горіння у шафі керування. Комісією встановлені як технічні так і організаційні причини випадку. А саме — конструктивні недоліки електровозу: у тому числі — наявність зазору 3-5 мм між карболітовою плитою і автоматичним вимикачем та накопичуванням в ньому коксового пилу. Внаслідок струсу, удару при русі електровозу було призведено до зсуву струмопровідного пилу та виникненню електричної дуги і інтенсивного горіння у шафі керування. До організаційних причин, за висновками комісії, слід віднести недоліки під час навчання безпечному виконанню робіт, порушення трудової та виробничої дисципліни, у тому числі невиконання посадових обов’язків. В цілому аналіз обставин та причин виникнення нещасних випадків демонструє, що вони сталися не тільки в результаті проєктних недоліків, наявності конструктивних недоробок обладнання, але й тому, що в окремих підрозділах підприємств існують суттєві недоліки в питаннях навчання та інструктування працівників з питань охорони праці. Посадові особи не в повному обсязі виконують свої функціональні обов’язки, покладені на них відповідними положеннями та інструкціями, в тому числі чинними системами управління охороною праці на підприємствах. Не забезпечується належний технічний нагляд за станом будівель, споруд та обладнання. Не проводиться аналіз безпеки виробничих процесів та обладнання та не здійснюються відповідні заходи із попередження травмування персоналу. В результаті цього і самі працівники недбало ставляться до власної безпеки, не дотримуються трудової та виробничої дисципліни, порушують вимоги нормативних актів підприємства з безпечного ведення робіт.

Також необхідно зазначити, що порівняльний аналіз виробничого травматизму та коштів, що виділяються на охорону праці, не виявив прямої залежності кількості травм від обсягу коштів, виділених на охорону праці. Тому обласний комітет вважає за необхідне проводити аналіз змісту витрат на охорону праці, що здійснюються підприємствами ГМК регіону.

Разом з тим встановлено недостатній рівень громадського контролю за охороною праці з боку профспілкових організацій та не достатня взаємодія у вирішенні питань охорони праці з адміністраціями підприємств.

Впевнені, разом ми спроможні досягти більш позитивних результатів за ради збереження життя та здоров’я працівників!

                                                              Донецька обласна організація ПМГУ

Распечатать эту статью